FANDOM


x - s - t Katara
Trang chính về Katara | Thể loại chủ đề Katara | Trang định hướng | Thư viện ảnh
Lịch sử
Quyển một: Thủy (85 SDC - 100 SDC) | Quyển hai: Thổ (Mùa xuân 100 SDC) | Quyển ba: Hỏa (Mùa hè 100 SDC)
Các mối quan hệ
Quan hệ của Katara
Vật dụng, trang bị và vũ khí
Bầu nước | Lọ phép | Nhật ký | Vòng cổ
Phương tiện truyền thông khác
Katara trong phim | Katara trong trò chơi | Katara trong tập phim thí điểm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên