FANDOM


x - s - t Aang
Trang chính về Aang | Thể loại chủ đề Aang | Trang định hướng | Thư viện ảnh
Lịch sử
Quyển một: Thủy (12 TDC - 100 SDC) | Quyển hai: Thổ (Mùa xuân 100 SDC) | Quyển ba: Hỏa (Mùa hè 100 SDC)
Các mối quan hệ
Quan hệ của Aang
Vật dụng, trang bị và vũ khí
Áo giáp | Đồ cạo tóc | Nón lá | Trượng (tàu lượn)
Phương tiện truyền thông khác
Aang trong phim | Aang trong trò chơi | Aang trong tập phim thí điểm