FANDOM


x - s - t Aang
Trang chính về Aang | Thể loại chủ đề Aang | Trang định hướng | Thư viện ảnh
Lịch sử
Quyển một: Thủy (12 TDC - 100 SDC) | Quyển hai: Thổ (Mùa xuân 100 SDC) | Quyển ba: Hỏa (Mùa hè 100 SDC)
Các mối quan hệ
Quan hệ của Aang
Vật dụng, trang bị và vũ khí
Áo giáp | Đồ cạo tóc | Nón lá | Trượng (tàu lượn)
Phương tiện truyền thông khác
Aang trong phim | Aang trong trò chơi | Aang trong tập phim thí điểm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên