FANDOM


Thế thần toàn thư
Wiki-wordmark.png
Bách khoa toàn thư Thế thần
Wiki Avatar tiếng Việt
 Thông tin trang web
Địa chỉ

thethan.wikia.com

Hộp thư

thethantoanthu@gmail.com

Fanpage Facebook

Facebook icon.png /AvatarVietnam

Twitter

Twitter icon.png @thethantoanthu

Kiểu trang mạng
 • Dự án Bách khoa toàn thư trực tuyến (Wiki)
 • Phi thương mại
Thành lập

12 tháng 3, 2012

Sở hữu

Wikia, Inc.

Đăng kí

Không bắt buộc

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Mục đích
 Hiện trạng trang web
Phần mềm sử dụng

MediaWiki phiên bản 1.19.24

Số lượng bài viết

99 bài viết (xem danh sách đầy đủ)

Tổng số trang

711 trang

Số lượng tập tin

172 tập tin

Thế thần toàn thư, phiên bản tiếng Việt của dự án Avatar Wiki, là nguồn dữ liệu thông tin dựa trên hệ thống wiki và là một trang mạng cộng đồng dành riêng cho Avatar: The Last Airbender, phim truyện dựa trên loạt phim gốc, và loạt chương trình dẫn xuất The Legend of Korra.

Mục tiêu của Thế thần toàn thư là:

 1. Hướng dẫn tìm hiểu tối ưu mọi thứ liên quan đến loạt chương trình Avatar — trong và ngoài thế giới quan. Mọi người được khuyến khích trợ giúp và thêm vào những gì họ biết.
 2. Một trang cộng đồng cho các thành viên chia sẻ quan điểm và nội dung về chương trình và phim truyện Avatar.

Quyền thành viênsửa

Tôi có nên trở thành một phần của Thế thần toàn thư không?sửa

Tài nguyên dữ liệu của chúng tôi về Avatar là hoàn toàn được biên tập, bảo trì và nâng cấp bởi những người như bạn. Thế thần toàn thư phụ thuộc vào các biên tập viên tình nguyện cho sự hoạt động tiếp tục. Là một trang web bách khoa toàn thư, trở thành một phần của Thế thần toàn thư chỉ có thể là một khán giả thường xuyên và có hiểu biết về chương trình.

Tôi có thể làm gì trên Thế thần toàn thư?sửa

Nhiều người tò mò rằng họ có thể làm gì trên wiki hoặc họ có thể giúp gì. May mắn thay, có một loạt các hoạt động và công việc mà bạn có thể làm.

 • Cải thiện, biên tập, biên dịch/ viết lại các bài viết: Khi Thế thần toàn thư căn bản là một bách khoa toàn thư về tất cả mọi thứ liên quan đến Avatar, đây có thể được xem là hoạt động cốt lõi trên trang web này.
 • Chia sẻ quan điểm của bạn qua các bài blog: Viết một bài blog là cách tốt để quan điểm của bạn về chương trình, phim hoặc về wiki được biết đến trong cộng đồng.
 • Thảo luận trao đổi với các thành viên: Bạn có thể trao đổi, gửi tin, hỏi đáp tại diễn đàn, trang thảo luận của thành viên về thông tin, bài viết, chia sẻ.
 • Tán gẫu trực tuyến: Bạn có thể tán gẫu trực tuyến với các thành viên tại phòng chat của wiki, có thể được tuy cập tại đây.

Luật lệ trên Thế thần toàn thư là gì?sửa

Nền tảng dựa trên hệ thống wiki, cơ bản wiki có thể được sửa đổi bởi tất cả mọi người, có một điều cần thiết của việc có một số chính sách và hướng dẫn (hoặc "luật lệ") áp dụng để hướng dẫn sử dụng trang web. Chính sách và hướng dẫn của chúng tôi có thể được tìm thấy ở đây.

Nền tảngsửa

Ai lập ra Thế thần toàn thư và khi nào?sửa

Thế thần toàn thư được lập ra vào ngày 12 tháng 3, 2012 bởi Xiao Qiao, dự án liên kết ngôn ngữ của Avatar Wiki. Xiao Qiao hiện đã dừng hoạt động trên Wiki.

Ai là lãnh đạo, người thiết kế web trên Thế thần toàn thư?sửa

Máy chủ đặt tại Wikia, Thế thần toàn thư không và sẽ không bao giờ có một thành viên giữ tiếng nói cuối cùng trong các quyết định của cộng đồng. Quyết định cộng đồng là trách nhiệm của tất cả các thành viên, được thực hiện bởi sự đồng thuận thông qua thảo luận. Tuy nhiên, cho mục đích bảo trì và điều phối, Thế thần toàn thư có một nhóm bảo quản viên, thành viên kinh nghiệm của trang web được giao với các công cụ bổ sung.

Ai thiết kế chủ đề, trang chính, …?sửa

Khi Thế thần toàn thư không phải sở hữu và hoạt động bởi một cá nhân đơn lẻ, sẽ hợp lý để hỏi ai chịu trách nhiệm cho thiết kế, trang trí trang web. Thế thần toàn thư là một wiki, có một số người hợp tác để cung cấp các thiết kế hiện tại.

Chủ đề hiện tại (màu sắc và tùy chỉnh css) căn bản được thiết kế dựa trên Avatar Wiki tiếng Anh, với phông nền, biểu trưng tương đương.

Liên lạcsửa

 • Nếu bạn muốn liên lạc với Thế thần toàn thư, địa chỉ thư điện tử của trang web là thethantoanthu@gmail.com
 • Bạn có thể truy cập Facebook Fanpage tại Facebook icon.png /AvatarVietnam và Twitter tại Twitter icon.png @thethantoanthu
 • Nếu bạn muốn liên lạc với từng thành viên trong wiki, hoặc tìm kiếm trợ giúp vòng quanh trang web, hãy liên lạc với một bảo quản viên tại đây.
Rémy Lee
tường · email
Biên tập, thêm nội dung vào bài viết, thiết kế chủ đề, bảo trì wiki. Liên lạc nếu cần trợ giúp và hướng dẫn ban đầu. Hoạt động

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên