FANDOM


25px-Padlock-olive.png     25px-FireNationEmblem.png 25px-Spirit_Emblem.png
Thế thần Hỏa Quốc khuyết danh
Unnamed fire Avatar close-up.png
 Thông tin tiểu sử
Quốc tịch

Hỏa Quốc

Dân tộc

Hỏa Quốc

Tiền nhiệm

Một nam Thế thần Thổ Quốc khuyết danh (Thế thần)

Kế nhiệm

Yangchen (Thế thần)

 Mô tả thể trạng
Giới tính

Nam

Màu tóc

Nâu

 Thông tin cá nhân
Đồng minh

Tất cả các Thế thần

Lựa chọn
vũ khí

Các nguyên tố

Phong cách
chiến đấu

Hỏa thuật, khí thuật, thủy thuật, thổ thuật

 Thông tin niên sử và chính trị
Nghề nghiệp
  • Thế thần
Chức vụ
  • Thế thần thông tuệ
Xuất hiện
lần đầu
Xuất hiện
gần đây

"Darkness Falls" (ảo cảnh)

Thế thần Hỏa Quốc khuyết danh là vị Thế thần Hỏa Quốc ngay trước Thế thần Yangchen.

Lịch sử sửa

Xuất hiện trong thời đại của Aang sửa

Vị Thế thần Hỏa Quốc khuyết danh này lần đầu xuất hiện trước Aang trong một ảo cảnh được điều hướng bởi Thế thần Roku, trong đó ông thi triển nham thuật với dòng macma từ vài ngọn núi lửa trong trạng thái Thế thần.[1] Cậu khí nhân trẻ cũng nhìn thấy ông trở lại một khoảng ngắn với tầm ảo cảnh xuất hiện trong trận Wulong và lần này ông đứng giữa hàng dài nối tiếp các Thế thần, thể hiện cậu đã khôi phục khả năng nhập vào trạng thái Thế thần.[2]

Hiện diện trong thời đại Korra sửa

Ông xuất hiện cùng với tất cả các Thế thần khác khi Aang truyền kiến thức năng thuật cho Korra và khôi phục khả năng ngự thuật của cô, thể hiện kết nối tâm linh mới tạo dựng giữa cô với tinh thần tâm linh của mình.[3]

Khi Unalaq tấn công Raava, Korra hình dung được vị hỏa Thế thần này đang đứng trong hàng ngũ Thế thần giống như cô đã thấy trước đây khi khôi phục khả năng ngự thuật của mình; tuy nhiên, sự kết nối của ông với Korra cũng như các Thế thần khác đã bị cắt đứt do những đòn tấn công liên tiếp và sau đó hủy diệt Linh thần Ánh sáng.[4]

Xuất hiện sửa

Avatar: The Last Airbender sửa

250px-Unnamed_fire_Avatar.png

Thế thần Hỏa Quốc khuyết danh làm phun trào bốn ngọn núi lửa bằng nham thuật trong trạng thái Thế thần.

Quyển hai: Thổ (土) sửa

Quyển ba: Hỏa (火) sửa

The Legend of Korra sửa

Quyển một: Khí (气) sửa

  • 112. "Endgame(ảo cảnh, không thoại)

Quyển hai: Thần Linh (神靈) sửa

Kế trước
Một vị nam Thế thần Thổ Quốc khuyết danh
Thế thần
Không rõ TDC
Tiếp theo
Yangchen

Tham khảo sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên