FANDOM


25px-Padlock-olive.png   25px-WaterTribeEmblem.png
20px-Disambig.png Bài viết này đề cập về nhân vật trong phim. Cho nhân vật trong loạt phim thực tế, xem Katara. Cho nhân vật trong trò chơi điện tử, xem Katara (trò chơi). Cho nhân vật trong tập phim thí điểm, xem Kya (thí điểm).


Lịch sử

Cuộc sống trước đây

Phát hiện Thế thần

Nam Khí Tự

Bị bắt giữ

Đào tạo thủy thuật

Cuộc vây hãm Bắc thành

Tính cách

Kỹ năng

Các mối quan hệ

Sokka

Kanna

Aang

ban trai zuko

Phim

Tam khoa

Chú thích

Xem thêm