FANDOM


Nhiều hơn về Katara

Trang chính về Katara
Thể loại chủ đề Katara

Lịch sử

Quyển 1: Thủy (85 SDC - 100 SDC)
Quyển 2: Thổ (Mùa xuân 100 SDC)
Quyển 3: Hỏa (Mùa hè 100 SDC)

Các mối quan hệ

Quan hệ của Katara

Phương tiện truyền thông khác

Katara trong phim
Katara trong trò chơi
Katara trong tập phim thí điểm

Quyển 3: Hỏa

Thức tỉnh

Xâm nhập Hỏa Quốc

Cuộc xâm lược và nhật thực

Thù địch

Tin tưởng Zuko

diễn viên Đảo Than Hồng

Sao chổi Sozin

Chú thích

Xem thêm