FANDOM


Nhiều hơn về Katara

Trang chính về Katara
Thể loại chủ đề Katara

Lịch sử

Quyển 1: Thủy (85 SDC - 100 SDC)
Quyển 2: Thổ (Mùa xuân 100 SDC)
Quyển 3: Hỏa (Mùa hè 100 SDC)

Các mối quan hệ

Quan hệ của Katara

Phương tiện truyền thông khác

Katara trong phim
Katara trong trò chơi
Katara trong tập phim thí điểm

Người thânsửa

Hakodasửa

Kyasửa

Sokkasửa

Kannasửa

Tenzinsửa

Pakkusửa

Yêu thíchsửa

Aangsửa

Jetsửa

Đồng minhsửa

Toph Beifongsửa

Zukosửa

Sukisửa

Công chúa Yuesửa

Harusửa

Korrasửa

Kẻ thùsửa

Hamasửa

Yon Rhasửa

Azulasửa

Ty Leesửa

Chú thíchsửa

Xem thêmsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên