FANDOM


20px-Disambig.png Bài viết này đề cập về nhân vật trong trò chơi điện tử. Cho nhân vật trong loạt phim thực tế, xem Katara. Cho nhân vật trong phim, xem Phim:Katara. Cho nhân vật trong tập phim thí điểm, xem Kya (thí điểm).
Nhiều hơn về Katara

Trang chính về Katara
Thể loại chủ đề Katara

Lịch sử

Quyển 1: Thủy (85 SDC - 100 SDC)
Quyển 2: Thổ (Mùa xuân 100 SDC)
Quyển 3: Hỏa (Mùa hè 100 SDC)

Các mối quan hệ

Quan hệ của Katara

Phương tiện truyền thông khác

Katara trong phim
Katara trong trò chơi
Katara trong tập phim thí điểm

Trò chơi điện tử Avatar: The Last Airbender

Phiên bản PS2

Bị bắt giữ

Manh mối

Lian

Tối thượng

The Burning Earth

Căn cứ của Fong

Omashu

Đầm lầy

Tướng cướp mù

Thư viện

Tường thành và những bí mật

Mũi khoan

Into the Inferno

Phiên bản PS2/Wii

Thức tỉnh

Nhà máy quân đội

Ngày Mặt Trời Đen

Vào trong hỏa ngục

Xem thêm