FANDOM


25px-Padlock-olive.png 25px-CPrince_Headpiece_Good.png  25px-EarthKingdomEmblem.png
Dai Li
Dai Li agents.png
戴笠
Đới Lạp
 Thông tin tổng quan
Lãnh đạo
Thành viên
Sáng lập

Thế thần Kyoshi

Trụ sở
Hội nhóm
Mục tiêu
  • Thắt chặt an ninh trật tự Ba Sing Se
  • Bảo về di sản văn hóa Ba Sing Se (đến xuân 100 SDC)
  • Hộ vệ của Công chúa Azula (xuân - hạ 100 SDC)
Trạng thái

Bị trục xuất (trong hạ 100 SDC)

 Thông tin niên sử
Xuất hiện lần đầu

"City of Walls and Secrets"

Xuất hiện gần đây

"Sozin's Comet, Phần 3: Into the Inferno"

Dai Li (Hán tự: 戴笠, Đới Lạp) là lực lượng hình cảnh ưu tú và bí mật của Ba Sing Se có chức năng bắt giữ, tra khảo và tống giam các phần tử bất đồng chính trị[1]. Tổ chức này được Thế thần Kyoshi thành lập với mục đích ban đầu là "bảo vệ các di sản văn hoá của Ba Sing Se"[2].

Dai Li trở nên biến chất theo thời gian và không còn thực hiện những mục đích tiền đề và nguyện vọng của người sáng lập. Long Feng đã lập ra âm mưu cùng với Dai Li và thống trị Ba Sing Se một cách toàn diện, biến ngôi vị của Thổ vương thành một bù nhìn không hơn không kém[1]. Sự tham nhũng và suy đồi của Dai Li trở nên tệ hại hơn dưới sự chỉ huy của Công chúa Azula, phản bội lòng trung thành với Thổ Quốc, và hiệp trợ Hỏa Quốc trong việc chiếm giữ Ba Sing Se[3][4].

Lịch sửsửa

Nguồn gốcsửa

Âm mưu với Long Fengsửa

Trung thành với Azulasửa

Phương thức, trang bị và kỹ năngsửa

Tam khoasửa

Tham khảosửa

Xem thêmsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên