Truyền thông Avatar: The Last Airbender Danh sách tập phim Truyện tranh Tập sách Trò chơi điện tử Diễn viên lồng tiếng Nhân viên sản xuất Truyện tranh Bộ ba The Promise Bộ ba The Search Bộ ba The Rift The Legend of Korra Thông tin chương trình Danh sách tập phim Phim truyện The Last Airbender Kế hoạch phần tiếp theo Sự tiếp nhận Kịch bản phim Tiểu thuyết phim Diễn viên trong phim Nhân viên làm phim Thế giới quan Nhân vật Nhân vật Avatar: The Last Airbender Nhân vật The Legend of Korra Nhân vật Thủy Tộc Nhân vật Thổ Quốc Nhân vật Hỏa Quốc Nhân vật Khí Tộc Nhân vật Liên Hiệp Cộng Hòa Quốc Ngự thuật nguyên tố Thủy thuật Thổ thuật Hỏa thuật Khí thuật Năng thuật Các khả năng chuyên biệt Địa điểm Thủy Tộc Thổ Quốc Hỏa Quốc Khí tự Ba Sing Se Thành phố Cộng Hòa Linh Giới Tổ chức Đội Thế thần Đội Thế thần (Korra) Quân đội Thủy Tộc Quân đội Thổ Quốc Quân đội Hỏa Quốc Chiến binh Kyoshi Lính Tự Do Hình cảnh Dai Li Hội Bạch Liên Hội Bình Đẳng Thế giới Avatar Dòng thời gian lịch sử Tổng quan về địa lý Văn học và thư pháp Nghệ thuật và âm nhạc Công nghệ kỹ thuật Nền tảng chính trị Xã hội và nhân văn Hệ động thực vật Cộng đồng Giới thiệu Tạo trang Mạng liên kết Phòng chat Tham gia phòng chat Nội quy phòng chat Dự án liên kết Trang mạng liên kết Fanpage Facebook